arrowSuomen Asianajajaliiton yhteydessä toimii riippumaton Valvontalautakunta ja valvontayksikkö, joiden lakisääteisiin tehtäviin kuuluu asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvansaaneiden oikeudenkäyntiavustajien toiminnan valvonta. Näillä sivuilla kerromme, miten ammatillista valvontaa toteutetaan, kuinka kantelun voi tehdä ja miten asian käsittelyprosessi etenee. Ammatillisen valvonnan tavoitteena on turvata oikeudellisten palveluiden laatua. Kantelumenettely on maksuton.