Dataskydd

Behandling av personuppgifter i tillsynsnämnden och tillsynsenheten som verkar i anslutning till Finlands Advokatförbund

På den här sidan har uppgetts vilka uppgifter som tillsynsnämnden och tillsynsenheten (i fortsättningen tillsynsnämnden) som verkar i anslutning till Finlands Advokatförbund samlar in om sina kunder, varifrån uppgifterna förvärvas och för vilket syfte de används samt i vilka situationer uppgifter utlämnas. På sidan finns också anvisningar om, hur en person ska förfara, om han eller hon vill veta de uppgifter som samlats in om honom eller henne, rätta till eventuella fel och när han eller hon kan förbjuda att uppgifterna används.

I anslutning till Finlands Advokatförbund verkar den oberoende tillsynsnämnden och den oberoende tillsynsenheten, vilkas lagstadgade uppgifter omfattar tillsyn över den verksamhet som advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd utövar.

Finlands Advokatförbund och tillsynsnämnden har ett gemensamt register, där tillgången till personuppgifter har begränsats med åtkomstbehörigheter.

Finlands Advokatförbund och tillsynsnämnden har ett gemensamt register, där tillgången till personuppgifter har begränsats med åtkomstbehörigheter.

Kontaktinformation: PB 13 (Simonsgatan 12 B, 2 vån.), 00101 Helsingfors
tfn +358 9 6866 1240 (växel), info@tillsyn.fi

Insamlingen av personuppgifter

Tillsynsnämnden har en på lag baserad skyldighet att bedriva tillsyn över den verksamhet som advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd utövar. Tillsynsnämnden undersöker klagomål som gäller advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. Tillsynsnämnden handlägger också arvodestvister. För att genomföra sina lagstadgade uppgifter har tillsynsnämnden rätt att använda Advokatförbundets registeruppgifter. Till övriga delar insamlas andra nödvändiga uppgifter för att genomföra tillsynen av parterna själva, av domstolar och andra myndighetskällor. Insamlingen av uppgifter baserar sig på lag.

Mer detaljerad information finns i de bifogade registerbeskrivningar:

Användning av personuppgifter

Personuppgifter används för att genomföra den lagstadgade tillsynen.

Utlämnande av uppgifter

I anslutning till lagstadgade uppgifter kan tillsynsnämnden lämna ut uppgifter till domstolar och myndigheter. Allmänheten har tillgång till uppgifter som föreskrivits eller fastställts vara offentliga på så sätt som föreskrivs i lagen om advokater och i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd.
Tillsynsnämnden lämnar inte ut uppgifter för marknadsföringssyften.

Rätt att förbjuda att uppgifter används för marknadsföring

Tillsynsnämnden utövar inte marknadsföring. Kommunikation i anslutning till lagstadgad tillsyn kan inte förbjudas.

Rätt att få information

Kund och medlem har en på lag baserad rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i Advokatförbundets registren. Begäran ska göras antingen skriftligen med den bifogade blanketten eller fritt formulerat skrivet. Den undertecknade begäran kan lämnas personligen till tillsynsnämnden eller Advokatförbundets kontor eller sändas per post eller e-post (skannad). Kundens identitet kontrolleras. 

Tillsynsnämnden besvarar skriftligen på förfrågningar huvudsakligen inom 30 dagar från mottagningen av begäran.

Fel i uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade, kompletterade eller raderade. Om en felaktig uppgift har utlämnats till myndigheter eller andra parter, till vilka tillsynsnämnden har skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter, rättas felet också hos mottagaren av uppgifterna.

Mer information om behandlingen av uppgifter

Mer information om behandlingen av uppgifter fås av tillsynsnämnden eller på Finlands Advokatförbunds kontor. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga