Klagoskriftens innehåll

Klagomålet eller ansökan som gäller en arvodestvist om advokatens arvode ska vara: 

 • Skriftlig och i två exemplar. När det gäller en arvodestvist ska man bifoga en kopia av den advokaträkning som anses vara oskälig till ansökan. 

 • Klagomål som skrivs för hand ska vara tillräckligt tydligt uppgjorda.

 • Klagomålet ska skrivas på antingen finska eller svenska. Tillsynsnämnden behandlar inte klagomål som är skrivna på något annat språk.


Av klagomålet/ansökan ska framgå:

 • Namnet på den advokat, det offentliga rättesbiträde eller det rättegångsbiträde med tillstånd som klagomålet gäller.

 • En kort presentation av det uppdrag som advokaten, rättsbiträdet eller rättegångsbiträdet skött.

 • Utredning om när det som klagomålet gäller har inträffat.

 • Tydligt och specificerat, på vilket sätt och för vad man klandrar advokaten, det offentliga rättsbiträdet eller rättegångsbiträdet med tillstånd. Det räcker till exempel inte att man hänvisar till omständigheter som framgår av bilagorna, utan de ska nämnas tydligt i klagoskriften. 

 • När det gäller en arvodestvist ska den sökande specificera varför och till vilka delar han eller hon anser att advokatens räkning är oskälig.

 • Om klagomålet riktar sig mot flera advokater, offentliga rättsbiträden eller rättegångsbiträden med tillstånd ska det specificeras i klagomålet vem som klandras för vad.

 • Om klagomålet eller ansökan har framställts av ett företag ska man bifoga fullmakt och/eller handelsregisterutdrag, där den klagandes/sökandes firmateckningsrätt framgår. 

 • Om det finns flera klagande/sökande ska alla klagandes underskrifter eller nödvändiga fullmakter finnas i klagoskriften.

 • Allt material som den klagande skickar in skickas vidare till den som klagomålet gäller. Den klagande kan inte kräva att något dokument ska hållas hemligt för den som klagomålet gäller.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga