Påföljder

Om en advokat eller ett offentligt rättsbiträde anses ha handlat i strid med god advokatsed kan tillsynsnämnden bestämma om följande påföljder:

  • anmärkning

  • varning

  • påföljdsavgift

  • uteslutning


Om tillsynsnämnden anser att ett rättegångsbiträde med tillstånd har handlat i strid med förpliktelserna i 8 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd, kan tillsynsnämnden bestämma om följande påföljder:

  • anmärkning eller

  • varning


Om tillsynsnämnden anser att ett rättegångsbiträde med tillstånd borde påföras en påföljdsavgift eller att rättegångsbiträdets tillstånd borde återkallas, ska tillsynsnämnden överlämna ärendet till rättegångsbiträdesnämnden för avgörande.


Anmärkning

Anmärkning är den lindrigaste och vanligaste disciplinära påföljden. En anmärkning kan ges till exempel för dröjsmål eller för att man inte svarar på en uppmaning att ta kontakt.

 

Varning

En varning är en påföljd som är ett steg allvarligare och som kan ges för till exempel jäv eller försummad ansvarsförsäkring.

 

Påföljdsavgift

Påföljdsavgiften är minst 500 euro och högst 15 000 euro. När avgiften påförs beaktas bland annat hur klandervärt advokatens förfarande varit, advokatens erfarenhet av advokatuppdrag och ekonomiska omständigheter så att påföljdsavgiften står i rätt proportion till förfarandet.

 

Uteslutning

Den strängaste påföljden är uteslutning ur Advokatförbundet. Uteslutning har vanligtvis varit påföljden när advokaten har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott eller handlat ohederligt.Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga