Tillsynsförfarandet

Tillsynsärenden
Tillsynsärenden som utreds kan gälla huruvida en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd har iakttagit god advokatsed (advokater och offentliga rättsbiträden) eller motsvarande lagstadgade yrkesetiska regler (rättegångsbiträden med tillstånd).


Ett tillsynsärende inleds oftast genom ett klagomål från en privatperson eller ett företag. Dessutom kan Finlands Advokatförbunds styrelse inleda ett tillsynsärende som gäller en advokat eller ett offentligt rättsbiträde. Också myndigheter, till exempel en domstol eller justitiekanslern, kan inleda ett tillsynsärende. Du kan läsa mera om Finlands Advokatförbunds tillsynsverksamhet här.
 
Vem som helst kan framställa klagomål om förfaranden som strider mot god advokatsed. Den som framställer klagomålet behöver inte vara exempelvis advokatens klient.
 
Arvodestvister
En klients missnöje med advokatens arvode kan behandlas i tillsynsnämnden som en arvodestvist. 


En arvodestvist kan inledas endast av advokatens klient eller en motsvarande person (t.ex. den som är delägare i ett dödsbo kan begära att man granskar om boutrednings- eller skiftesmannens arvode är skäligt).  


Här hittar du mer information om hur klagomålsprocessen framskrider.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga