Tillsynsnämnden


Ordförande

advokat Harri Tuure


Vice ordförande

advokat Ilkka Salonen

advokat Veronica Dalenius

advokat Markus Manninen


Tillsynsnämnden består av ordföranden och elva andra medlemmar samt personliga ersättare för var och en av dem.


Ordföranden och ordförandens ersättare samt sex av de övriga medlemmarna och deras ersättare ska vara advokater.


Tre av medlemmarna och deras ersättare ska vara personer som inte hör till advokatkåren och som är förtrogna med advokatverksamhet och dessutom med domaruppgifter eller med utbildning och forskning i juridik vid universitet. Oftast är de medlemmar som inte hör till advokatkåren erfarna domare eller så forskar de i juridik. Från och med början av 2013 ska dessutom två av medlemmarna och deras ersättare vara rättegångsbiträden med tillstånd. Mandattiden för alla medlemmar och ersättare är tre år.


Tillsynsnämnden är uppdelad på fyra sektioner, som var och en består av tre medlemmar och deras ersättare. Varje sektion har en egen juristsekreterare.


Vanligtvis behandlas ärendena i sektionerna.  Ärenden som gäller påförande av en påföljdsavgift eller uteslutning ur Advokatförbundet och ärenden som är av sådan karaktär att de har prejudikatsvärde behandlas alltid i tillsynsnämndens plenum. I plenum deltar alla fyra sektioners medlemmar eller deras ersättare.


Alla medlemmar i tillsynsnämnden handlar under domaransvar.


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga